ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Δ.Σ.: (Διοικητικό Συμβούλιο)
Κων/να Τσιράκη (Πρόεδρος)
Δώρα Σκαλή
(Γραμματέας)
Χαράλαμπος Τσέκερης
(Μέλος)
Λίλυ Στυλιανούδη
(Μέλος)
Αναστασία Πατρικίου (Ταμίας)
Εκπαιδευτική Επιτροπή:
Κωνσταντίνος Μωρόγιαννης (Συντονιστής Εκπαιδευτικής Επιτροπής)
Αριστομένης Ματσάγγας (Μέλος)
Κωνσταντίνα Τσιράκη (Μέλος)