ΤΟ ΕΔΟΑ

Το EΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (E.Δ.Ο.Α.) είναι επιστημονικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα. Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η μελέτη της Ομαδικής Αναλυτικής Θεωρίας, και των εφαρμογών της (Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, Θεραπευτική Κοινότητα, Συμβουλευτική Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Κοινωνικές Μελέτες).

Οι επιστημονικές δραστηριότητες που αναπτύσσει το σωματείο μας εμπνέονται από την πορεία του S.H.Foulkes και των επιγόνων του με ταυτόχρονη ανάδειξη σύγχρονων τάσεων της Ομαδικής Αναλυτικής θεωρίας και πρακτικής, που οδηγούν στην ανάπτυξη ενός ριζοσπαστικού Oμαδικό-Aναλυτικού Eπιστημονικού Yποδείγματος και κατ' επέκταση ενός νέου Επιστημονικού Υποδείγματος στην Ψυχοθεραπεία.Το υπόδειγμα αυτό συνιστά μια μετατόπιση από το ψυχαναλυτικό υπόδειγμα "μητέρα-βρέφος" που εκλαμβάνει το άτομο ως πρωτογενές και την ομάδα ως δευτερογενή.

Σύμφωνα με το νέο υπόδειγμα το άτομο είναι επίπεδο της ομάδας. Η ομάδα διαποτίζει το άτομο και το άτομο συν-διαμορφώνει την ομάδα. Η ανάδειξη αυτής της διαλεκτικής και των συνεπειών της για την ψυχοθεραπεία, συνιστούν τον πυρήνα του νέου υποδείγματος. Για την επίτευξη των σκοπών του, το Ε.Δ.Ο.Α. οργανώνει, εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ομαδική- Αναλυτική Ψυχοθεραπεία κατά τα διεθνώς επικρατούντα πρότυπα του Ομαδικό-Αναλυτικού χώρου. Προωθεί επίσης δημοσιεύσεις και εκδόσεις.

ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Ε.Δ.Ο.Α.

 1. Αγγελική Σκουμπουρδή

 2. Αλίκη Γρηγοριάδου

 3. Αναστασία Πατρικίου

 4. Αριστομένης Ματσάγγας

 5. Γρηγόρης Μανιαδάκης

 6. Δημήτρης Κυριαζής

 7. Δημήτρης Σακελλάρης

 8. Διαμαντώ Ντογραματζή

 9. Δώρα Σκαλή

 10. Ευγενία Οικονομοπούλου

 11. Ιωάννης Νικολής

 12. Κλειώ Ανδριακοπούλου

 13. Κωνσταντίνα Τσιράκη

 14. Κωνσταντίνος Κανελλάκης

 15. Κωνσταντίνος Μωρόγιαννης

 16. Λίλλυ Στυλιανούδη

 17. Μάρκος Σκόνδρας

 18. Νίκος Χουρδάκης

 19. Ευθύμιος Λιόγας

 20. Χαράλαμπος Τσέκερης

 21. Γιώργος Μερτίκας

 22. Farhad Dalal

    Επίτιμα Μέλη

    Tom Ormay

    Πρόσεδρα Μέλη

     Χριστίνα Κόλλια

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Δ.Σ.: (Διοικητικό Συμβούλιο)
Κων/να Τσιράκη (Πρόεδρος)
Δώρα Σκαλή
(Γραμματέας)
Χαράλαμπος Τσέκερης
(Μέλος)
Λίλυ Στυλιανούδη
(Μέλος)
Αναστασία Πατρικίου (Ταμίας)
Εκπαιδευτική Επιτροπή:
Κωνσταντίνος Μωρόγιαννης (Συντονιστής Εκπαιδευτικής Επιτροπής)
Αριστομένης Ματσάγγας (Μέλος)
Κωνσταντίνα Τσιράκη (Μέλος)