Το Ελληνικo Δiκτυο Ομαδικων Αναλυτων

Friday, January 17, 2014 - 17:00 to 18:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Το Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών

και η επιστημονική ομάδα του σεμιναρίου

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

 Σας καλούν στη διάλεξη του FarhadDalal με θέμα: Taking the Group (really) seriously. Η

διάλεξη θα δοθεί την Παρασκευή 17/01/2014 και ώρα 17.00-18.15, στην έδρα του Κ.Ε.Κ./Κ.Ψ.Υ.

Αγ.Mελετίου 166, Αθήνα.

Ο FarhadDalal εργάζεται ως Ψυχοθεραπευτής και Ομαδικός Αναλυτήςστο Devon της νοτιοδυτικής Αγγλίας.

Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Taking the Group Seriously. Towards a Post-Foulkesian Group Analytic Theory (1998). 

Ελληνική μετάφραση: Η ομαδική Ανάλυση μετά τον S.H.Foulkes. Ας (ξανα)μιλήσουμε σοβαρά για την ομάδα(2007).

Η διάλεξη θά γίνει στά Αγγλικά.