ΔΙΕΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ