ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - Κ. Μωρογιαννης

Έχει λεχθεί προσφυώς ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο πρακτικό από μια καλή θεωρία. Το, τι είναι, όμως, επαρκής θεωρία π.χ. για το άτομο, την ομάδα, και, επομένως, την ομαδική ανάλυση, είναι, προφανώς, ένα σύνθετο και δυσεπίλυτο πρόβλημα.