Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών

Το EΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ (EΔΟΑ) είναι ενα επιστημονικό Σωματείο με έδρα την Αθήνα. Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η μελέτη της Ομαδικής Αναλυτικής Θεωρίας, και των εφαρμογών της (Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, Θεραπευτική Κοινότητα, Συμβουλευτική Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Κοινωνικές Μελέτες).

Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών

Made by Olon Systems

Copyright © 2019 ΕΔΟΑ