Ετησιο Σεμιναριο Ομαδικης Αναλυτικης Ψυχοθεραπειας ΕΔΟΑ 2024 - 2025

Ετησιο Σεμιναριο Ομαδικης Αναλυτικης Ψυχοθεραπειας ΕΔΟΑ 2024 - 2025

           

Εκπαιδευτική Περίοδος  2024-2025

Ετήσιο Διαδικτυακό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Εισαγωγή στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

  

Ετήσιο Σεμινάριο:

Ομαδική Αναλυτική Θεωρία και Προσωπική Εμπειρία συμμετοχής σε Ομάδα Aναλυτικού τύπου.

Οργάνωση:   

Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών  (EΔΟΑ)

Τόπος:

Το σεμινάριο θα γίνεται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας zoom

Διάρκεια:

Μια ακαδημαϊκή χρονιά:

Οκτώβριος 2024  -  Μάιος 2025

Ημέρα και ώρες:

Παρασκευή 18.00 – 21.00

 

 

Ως Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να εξαγγείλουμε το Σεμινάριο Εισαγωγή στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία, το οποίο θα γίνει την ερχόμενη ακαδημαϊκή περίοδο (Οκτώβριος 2024 – Μάϊος 2025) για 12η συνεχή χρονιά.  

Στόχος μας  είναι να   δώσουμε στους συμμετέχοντες μια εισαγωγική  μεν, αλλά κατά το δυνατόν  ευρεία και εμβριθή θεωρητική προσέγγιση της  Ομαδικής  Ανάλυσης ,   και  παράλληλα , να  προσφέρουμε σε όλους,  την ευκαιρία  της  συμμετοχής σε Ομάδες Εμπειρίας,  που θα  συντονίζονται κατά  το Ομαδικο-αναλυτικό πρότυπο. Κάθε συνεδρία του σεμιναρίου περιλαμβάνει μια θεωρητική εισήγηση και συζήτηση, ακολουθούμενη από ομάδες εμπειρίας στις οποίες θα συμμετέχουν όλα τα μέλη του Σεμιναρίου.

 Η θεωρητική εισήγηση όσο και οι ομάδες εμπειρίας θα γίνονται διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Θα είναι επομένως εφικτό να παρακολουθήσει κάποιος το σεμινάριο ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας και εργασίας.

Αναλυτικά σε κάθε συνεδρία:  

18.00 – 19.15    

Θεωρητική εισήγηση                                                                 και συζήτηση

19.15 – 19.30

Διάλειμμα

19.30 – 21.00    

Συμμετοχή σε ομάδα εμπειρίας αναλυτικού τύπου

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, νοσηλευτές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους,  εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, στελέχη επιχειρήσεων, διοικητικά στελέχη υπηρεσιών υγείας, πτυχιούχους σχολών διοίκησης επιχειρήσεων, επιστημών υγείας και διατροφολογίας, τμημάτων επικοινωνίας, στους  φοιτητές των αντίστοιχων κλάδων, και γενικά στον καθένα που ενδιαφέρεται από θεωρητική άποψη για τη δυναμική των μικρών (small groups), μεσαίων (median groups) και μεγάλων (large groups) ομάδων, αλλά επιθυμεί επίσης και να συμμετάσχει προσωπικά σε μια ομάδα εμπειρίας πού θα συντονίζεται με βάση τη θεωρία και την τεχνική της Ομαδικής Ανάλυσης.

Οι θεωρητικές παρουσιάσεις γίνονται από Έλληνες και ξένους ειδικούς (Ομαδικούς αναλυτές, Ψυχαναλυτές, Κοινωνιολόγους, Νευροεπιστήμονες, Φιλοσόφους, και επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων) που είναι κλινικοί η  ενδιαφέρονται θεωρητικά και ερευνητικά  για την ομαδική θεωρία και τα ομαδικά  δυναμικά.

Ο συντονισμός των ομάδων εμπειρίας γίνεται από ομαδικούς αναλυτές, μέλη του ΕΔΟΑ και  της Διεθνούς Ομαδικής Αναλυτικής Εταιρείας (Group  Analytic  Society International).

 

Ενδεικτικές θεωρητικές θεματικές του σεμιναρίου:

·       Η έννοια της θεραπείας, η έννοια της ψυχοθεραπείας και η έννοια της ομαδικής ψυχοθεραπείας.

·       Η διαλεκτική ομάδας - ατόμου και οι συνέπειες του τρόπου προσέγγισης αυτού του διπόλου.

·       Η ιστορία της ομαδικής ψυχοθεραπείας (από τον Pratt , στον Foulkes).

·       H συμβολή του Bion, η συμβολή του Kaes και άλλα ομαδικά μοντέλα ψυχαναλυτικής έμπνευσης.  (Analysisιs of the group), (Analysis in the group)

·       Η Oμαδική Aνάλυση του S.H. Foulkes. (Analysis of the group in the group through the group by the group with the group, including the conductor).

·       Η φιλοσοφική βάση της ομαδικής ανάλυσης (Αριστοτέλους Πολιτικά), η κοινωνιολογική συνιστώσα της ομαδικής ανάλυσης (η Κοινωνιολογία του Norbert Elias).

·       Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ομαδικής Ανάλυσης και Νευροεπιστημών (κατοπτρικοί νευρώνες, διαπροσωπική νευροβιολογία).

·       Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ψυχανάλυσης και Ομαδικής Ανάλυσης.

·       Σχέσεις και γέφυρες μεταξύ Ομαδικής Ανάλυσης και άλλων προσεγγίσεων από την Ψυχολογία και την  Ψυχανάλυση (Attachment theory, Object relations theory, Relational psychoanalysis). 

·       Η Ομαδική ανάλυση ως εν δυνάμει σύζευξη Ψυχανάλυσης και Κοινωνιολογίας.

·       Θεμελιώδεις έννοιες της Ομαδικής ανάλυσης. Η έννοια του Κοινωνικού Ασυνειδήτου. Η έννοια της Ομαδικής Μήτρας (matrix). Η έννοια της Επικοινωνίας. Η έννοια του Επικοινωνιακού πεδίου (communicational field).

·       Eιδικά Ομαδικά Φαινόμενα στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.

·       Θεραπευτικοί παράγοντες στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.

·       Η έρευνα στην Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία.

·       Η ομαδική ανάλυση μετά τον S.H. Foulkes. Η συμβολή του Farhad Dalal (Ριζοσπαστική Ομαδική Ανάλυση). Η Ομαδική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία και η  αλλαγή του επιστημονικού υποδείγματος στην ψυχοθεραπεία

·       Η μεσαία ομάδα (median group). Η μεγάλη ομάδα (large group).

 

Οι Ομάδες Εμπειρίας δίνουν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να έχουν προσωπική εμπειρική επιβεβαίωση της ομαδικής λειτουργίας και των φαινομένων που αναπτύσσονται στην ομάδα καθώς και την δυνατότητα επεξεργασίας των ομαδικών αναλυτικών θεωριών. Η συμμετοχή στην ομάδα εμπειρίας είναι ένας εμπειρικός τρόπος μελέτης της ομαδικής κατάστασης. Δεν συνιστά θεραπεία παρ’ ότι μπορεί να αξιοποιηθεί κατά πολλούς τρόπους από τους συμμετέχοντες.

Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι σημαντική τόσο για τους επαγγελματίες του χώρου όσο και για οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο. Άλλωστε, δεν νοείται άτομο χωρίς ομάδα αναφοράς, δεδομένου ότι όλοι είμαστε «προϊόν» μιας ομάδας, δηλαδή της οικογένειας, ενώ σε κάθε έκφανση της ζωής μας προσωπική, κοινωνική, επαγγελματική,  ζούμε πάντοτε σε κοινωνική σχέση με κάποιους άλλους, συν-δημιουργούμε δηλαδή, κατά την πορεία μας μέσα στον κόσμο, διάφορες ομάδες και αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο  με ομαδικούς όρους. Όπως το έθεσε η Hanna Arendt (1958), συνοψίζοντας θα έλεγε κανείς τον Freud, τον Foulkes, τον Bion και τον Elias: «Η ανθρώπινη κατάσταση είναι αυτή της πληθυντικότητας …. Το γεγονός είναι, ότι οι άνθρωποι, όχι ο άνθρωπος, ζουν στη γη και κατοικούν τον κόσμο. Η ανθρώπινη ζωή αρχίζει και συνεχίζεται στην πληθυντικότητα και ποτέ δεν υπήρξε με όρους ενικότητας».

 

Επιστημονικοί συνεργάτες

Αγγελόπουλος Ηλίας, Καθηγητής Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Ανδριακοπούλου Κλειώ, Παιδαγωγός, Ψυχοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια. Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ. Γρηγοριάδου Αλίκη, Παιδοψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια. Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ. Κούβελας Ηλίας, Ομότιμος Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής τού Παν/μίου Πάτρας. Κουκής Αναστάσιος, Ψυχολόγος, Ομαδικός Αναλυτής. Κυριαζής Δημήτριος, Ψυχίατρος, Παιδοψυχίατρος, ψυχαναλυτής, Ομαδικός Αναλυτής. Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ. Ματσάγγας Αριστομένης, Θεολόγος, ιερέας, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής. Αντιπρόεδρος του ΕΔΟΑ Μελά Κατερίνα, Νευρολόγος, Ψυχοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια, Vice President of IAGP (International Association of Group Psychotherapy), Chair of IAGP Research Committee. Μωρόγιαννης Κωνσταντίνος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Πρόεδρος του ΕΔΟΑ. Νικολής Ιωάννης, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, ιδρυτικό μέλος  και  μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΕΔΟΑ, Παναγιωτοπούλου Καλλιόπη, Αλλεργιολόγος, Ομαδική Αναλύτρια, Μέλος του EΔOA, Πατρικίου Αναστασία, Παιδοψυχίατρος, Ομαδική Αναλύτρια,  ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ. Σκαλή Θεοδώρα, Ψυχολόγος, ΜSc, PhD  Ομαδική Ψυχοθεραπεύτρια, ΕΔΙΠ Ψυχολογίας, Ιατρική Σχολή  ΕΚΠΑ, ιδρυτικό μέλος και  μέλος  του του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΕΔΟΑ. Σκόνδρας Μάρκος, Ψυχίατρος, Ομαδικός Αναλυτής, Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ. Στυλιανούδη Λίλυ, κλινική Κοινωνική Ανθρωπολόγος, πρώην Διευθύντρια τού Κέντρου Ερεύνης τής Ελληνικής Κοινωνίας της Ακαδημίας Αθηνών, Ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ  του ΕΔΟΑ. Τσιράκη Κωνσταντίνα,  Ψυχολόγος,Ψυχοθεραπεύτρια, Ομαδική Αναλύτρια. Ιδρυτικό μέλος και  μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΕΔΟΑ. Χουρδάκης Νικόλαος, Ψυχoλόγος, Ομαδικός Αναλυτής.  Ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του ΕΔΟΑ. Farhad Dalal, Ψυχοθεραπευτής, Εκπαιδευτής Ομαδικός Αναλυτής στο Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης τού Λονδίνου, Ιδρυτικό μέλος του ΕΔΟΑ.

Στο σεμινάριο θα παρουσιάσουν επίσης και κάποιοι ακόμη Ομαδικοί Αναλυτές από το εξωτερικό. Τα ονόματά τους και τα θέματα των παρουσιάσεών τους θα εμφανιστούν στο αναλυτικό πρόγραμμα τού σεμιναρίου που θα δοθεί στους συμμετέχοντες μετά την εγγραφή τους. 

Επιστημονική επιτροπή: Κωνσταντίνος  Μωρόγιαννης, Χουρδάκης Νικόλαος, Νατάσσα Αποστολάκη

Συμβουλευτική Επιτροπή: Farhad Dalal, Ιωάννης Νικολής,  Μάρκος Σκόνδρας.

Mε την εγγραφή δίνονται στους συμμετέχοντες τα εξής βιβλία  αναφοράς   από την σειρά Ομαδική Ανάλυση που δημιουργήθηκε  υπό την αιγίδα του ΕΔΟΑ:

§  Dalal, F. (2007). Η Ομαδική Ανάλυση μετά τον S.H. Foulkes. Ας (ξανα)μιλήσουμε σοβαρά για την Ομάδα. Μτφ. Γ. Μερτίκας, Επιστ. Επιμέλεια,  Κ. Μωρόγιαννης - Χ. Ιωαννίδης. Αθήνα. Εκδόσεις Κανάκη.

 

§  Ormay, A. P. T., (2016). Η κοινωνική φύση των προσώπων. Ένα πρόσωπο δεν είναι πρόσωπο. Μτφ. Γ. Μερτίκας. Επιστ. Επιμέλεια Κ. Μωρόγιαννης - Λ. Στυλιανούδη. Αθήνα. Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών και Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ.

 

§  Gantt, P. S., and Badenoch, B. (eds) (2020). Ομαδική Ψυχοθεραπεία και Διαπροσωπική Νευροβιολογία. Μτφ. Παναγιώτης Τριτσιμπίδας. Επιστημονική επιμέλεια Θεοδώρα Σκαλή – Κωνσταντίνος Μωρόγιαννης. Αθήνα.  Ελληνικό Δίκτυο Ομαδικών Αναλυτών & Εκδόσεις ΤΟΠΟΣ.

Εγγραφές:   Μέχρι 10/9/2024

Έναρξη:   Παρασκευή, 4/10/2024

 

*Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι λόγω της συμμετοχής των μελών του σεμιναρίου σε ομάδες εμπειρίας αναλυτικού τύπου, οι διαθέσιμοι συντονιστές ομάδων και επομένως ο αριθμός των συμμετεχόντων στις ομάδες αυτές είναι συγκεκριμένος. Θα τηρηθεί επομένως σειρά  προτεραιότητας.

*Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Σύνολο συνεδριών του Σεμιναρίου: 26.   Σύνολο ωρών Θεωρίας: 35. Σύνολο ωρών συμμετοχής σε Ομάδα Εμπειρίας : 40.

 

 

Οργανωτική Επιτροπή του  Σεμιναρίου

Νικόλαος, Χουρδάκης , Ψυχoλόγος, Ομαδικός Αναλυτής. Μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΕΔΟΑ.

Νατάσσα  Αποστολάκη, Δραματοθεραπεύτρια, Eκπαιδευόμενη Ομαδική Αναλύτρια

 

Κωνσταντίνος Μωρόγιαννης, Ψυχίατρος – Ομαδικός Αναλυτής, Πρόεδρος του ΕΔΟΑ και υπεύθυνος εκπαίδευσης του ΕΔΟΑ, μέλος της Group Analytic Society International.

 

 

                      Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής:

Νικόλαος, Χουρδάκης, Ψυχoλόγος, Ομαδικός Αναλυτής. Μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΕΔΟΑ, e-mail:  chourdakisal@gmail.com

Νατάσσα  Αποστολάκη, Δραματοθεραπεύτρια, Eκπαιδευόμενη Ομαδική Αναλύτρια.    e-mail: apostolakinatassa@gmail.com

Θα ακολουθήσει επικοινωνία και συνέντευξη με όλους τους ενδιαφερομένους για την οριστικοποίηση της συμμετοχής. Η συνέντευξη γίνεται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά (ΖΟΟΜ).

Το σεμινάριο μπορεί να αποτελέσει τη «θύρα εισόδου» για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως Oμαδικοί Aναλυτές. Περισσότερες πληροφορίες κατά την εγγραφή.

 

Copyright © 2024 ΕΔΟΑ

Powered by Olon Systems