Διετής εκπαίδευση στην ομαδική εργασία

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Διετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Ομαδική Εργασία Ομαδικο-Αναλυτικού τύπου (το ετήσιο Εισαγωγικό Σεμινάριο + ένας χρόνος).

 

Κατά τον δεύτερο χρόνο του προγράμματος αυτού, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν θεωρητικό σεμινάριο εβδομαδιαίας συχνότητας, συμμετοχή σε ομάδα εμπειρίας ή προσωπική θεραπεία (ανάλογα με την προτίμησή τους) και εποπτεία στην οποία θα μπορούν να παρουσιάζουν ομάδες πού θα συντονίζουν σε μη κλινικά πλαίσια.

 

Πρόκειται για πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Κοινωνιοθεραπεία Ομαδικο-Αναλυτικού τύπου και απευθύνεται κυρίως σε υποψηφίους που έχουν προπτυχιακή εκπαίδευση σε τομείς διάφορους των επιστημών ψυχικής υγείας.

 

Μετά το διετές αυτό πρόγραμμα θα μπορούν, όσοι το επιθυμούν, και έχουν αντιμετωπίσει το θέμα κάποιας εκπαίδευσής τους στον τομέα των επιστημών ψυχικής υγείας, να κάνουν την εκπαίδευση των Ομαδικών Αναλυτών. Οι απόφοιτοι τού προγράμματος αυτού αποκτούν γνώσεις για τις ομαδικές διαδικασίες και δεξιότητες για το συντονισμό ομάδων σε μη κλινικά πλαίσια.

 

 

 

 

 

Κώστας Μωρόγιαννης

 

Ψυχίατρος- Ομαδικός Αναλυτής

 

Συντονιστής της Εκπαιδευτικής Επιτροπής τού Ε.Δ.Ο.Α.

 

 

 

 

Copyright © 2024 ΕΔΟΑ

Powered by Olon Systems